Horní lišta

Zvláštní tahy

Rošáda

Pozor na výslovnost, jak čtete, tak vyslovujte. Jednou v partii je každému soupeři umožněno provést dvojtah jemuž se říká rošáda, může být velká nebo malá (krátká nebo dlouhá). Dvojtah znamená, že táhne současně král a věž, podmínkou je, že mezi nimi není žádná jiná figura a král se při tomto tahu nesmí dostat do postavení, v němž by byl šachován (překračoval by pole pokryté soupeřovou figurou, například střelcem či koněm.

Malá = krátká rošáda

Provádění malé rošády je snadné. Hráč uchopí krále z e1 a postaví jej vedle věže na královském křídle na g1. Pak uchopí věž a postaví ji vedle krále na f1. Rošáda je hotova. V notaci se malá rošáda zapisuje 0 – 0.

U malé se nechybuje, u velké musí začátečníci dávat pozor. Podmínkou možné rošády je, že s figurami krále ani věží nebylo hnuto, že král není v šachu (věž může být ohrožena) a že mezi nimi jsou zcela volná pole a že při provádění rošády král nepřestupuje přes volné pole, které je napadeno soupeřovo figurou. Není to nakonec tak složité k pochopení.

U velké rošády, která se provádí na dámském křídle se opět nejprve uchopí král, postaví se na druhé pole (mezi ním a věží zůstává jedno pole volné) čili na pole c1, poté je uchopena věž a postaví se vedle krále až na třetí pole d1.

Nejlépe vám provádění rošády přiblíží animace a povšimněte si zápisu i když mu ještě nebudete rozumět. Velká rošáda se zapisuje 0 – 0 – 0.

Velká = dlouhá rošáda

Na dámském křídle došlo k posunu figur krále a věže jinak než na křídle královském!

Žádnou z rošád nelze provést, je-li šachován král. Rošádě však nebrání, je-li při ní napadena věž.

Rošádu nelze provést přes pole sice volné, ale v dosahu braní soupeřovou figurou. Král by se tak dostal do šachu - což pravidla nedovolují.

Dvojtah znamená, že táhne současně král a věž.

Braní mimochodem

Braní mimochodem se uskutečňuje po dvoukroku pěšce, který postoupil o dvě pole (z řady 2 na řadu 4, černý z řady 7 na řadu 5). Jestliže již je hra rozehrána a prázdné přeskakované pole je ohrožováno soupeřovým pěšcem stojícím ve vedlejším sloupci – ne jinou figurou -, pak může být pěšec vzat. Ale beroucí pěšec se postaví na volné přeskakované pole, nikoliv na pole, na které pěšec postupující dvoukrokem dosáhl. Není to tak složité, jak to zní. Braní mimochodem se musí uskutečnit bezprostředně po tahu soupeře, nelze je odložit na příští tah. Animace vám jej přiblíží.

Jste si jisti, že jej ovládáte i na šachovnici? Vyzkoušejte si jej několikrát!

 

 

Spodní lišta
CaberTrans GsmbH Wien © 2003–2009 - kontakt