Horní lišta

Začátečníci

Šachová hra

Osvojit si znalosti šachové hry není obtížné, pravidla jsou jasná a s chodem figur si snadno poradíte. Vynaložené úsilí není časem ztraceným, dovíte se mnohé nejen o soupeři, ale především o sobě.

Šachy hrají dva, tím se stávají hrou společenskou; kdosi se vám stává soupeřem, jehož se snažíte sportovně porazit. Prohry nikdo nesnáší lehce, zejména v životě a šachy vám neocenitelně pomohou i tam, kde k vašemu překvapení by jste to nečekali.

A vy v sobě naleznete skryté vlastnosti, pochopíte mnohé lépe a dříve, potěšíte se z výhry a současně unesete i tíhu prohry. Pochopíte, co je taktika a strategie, poznáte nezbytnost řádu a kázně, zjeví se vám skrytá logika počínání a jevů. Nebudete tak tápat a nebudete tak bezradní a to vše je v životě potřebné.

Hrajte se zkušenějšími soupeři nebo si pozorně přehrajte partie známých mistrů, povšimněte si poznámek k partiím; a nakonec: i váš počítač je porazitelný!

A porazíte jej právě vy! 

Je jen na vás, abyste to dokázali. Jemu i sobě! A zkuste to dokázat co nejdříve, čas neúprosně běží. V životě i v partii...

Základní zásady úspěšné hry:

  1. ovládněte střed –
  2. věnujte pozornost slabým polím
  3. ovládněte střed jezdci a střelci -
  4. Nespěchejte – dokončete vývin!
  5. netahejte v zahájení jedinou figurou opakovaně –
  6. přestěhujte krále do bezpečí
  7. A nyní – jděte do útoku.
  8. Chraňte svoje figury a soupeři berte!

 

 

 

 

Spodní lišta
CaberTrans GsmbH Wien © 2003–2009 - kontakt