Horní lišta

NOVINKA!

Nové CD: Zrcadlo šachového století

CD 150.000 partií

CD 150.000 partií s abecedou šachu (znáte i z pořadů České Televize!) předvádí šach ve všech jeho podobách!

Legenda říká: Indický vladař Scheram před 1600 sty lety vládl a vše dělal špatně. Mudrc Sísa vymyslel způsob jak jej varovat a při tom měl před sebou obtížný úkol. Neuvalit na sebe jeho nepříčetný hněv. I předvedl mu hru v šachy, ve které sice král byl nejmocnější, ale sám neznamenal nic bez opory ostatních. Král to přijal jako životní ponaučení a chtěl moudrého brahmána obdarovat. I udělil mudrc králi druhou lekci – ve skromnosti.

Souhlasil s darem a chtěl jediné zrnko pšenice na první pole šachovnice, na druhé dvě, na třetí čtyři – a tak dále, stále dvojnásobek. Král se mu vysmál, že chce tak málo, nakonec byl rád, že ještě tak lacino „nakoupil“ tak vzácnou hru.

Když ze sýpek začali přivážet obilí, zděsili se. Sýpka byla rázem vyprázdněná a chybělo ještě naplnit obrovskou řadu šachovnicových polí.

Na šedesát čtyři polí patřilo umísti 18 446 774 073 709 551 615 zrn, to je celkem 18 kvintyliónů + 446 kvadryliónů + 73 biliónů + 709 miliónů + 551 tisíc + a ještě by chybělo 615 zrn. Je až neuvěřitelné, že tohle mohl někdo před tolika staletími vědět!

I kdyby byla oseta plocha celé zeměkoule včetně moří a oceánů, tak by úroda nestačila!

Před 50 lety J.I.Perelman vypočítal ve své knize „Živá matematika“, že pro tolik obilí by musela být postavena sýpka deset metrů široká, čtyři metry vysoká a její délka by byla dvakrát delší než je vzdálenost Země – Slunce.

A patrně právě tolik je možných kombinací v šachové hře, z počátku téměř žádné možnosti, pak s vývinem hry se dostavují násobky možností a jedna z těch možností, že právě vy se svojí partií se stanete vítězi.

Legenda je naše pomůcka, jak si vysvětlit dřívější jevy a chování lidstva v průběhu historie. Vědecký přístup je náročnější.

Ten má za to, že šachová hra je snahou vysvětlit astronomické jevy, propojit je se čtyřmi živly – vzduch, oheň, země a voda. Psychologové rádi vysvětlují šachy jako analogie s bitvami, jakoby to byly zkušební bitevní pole – a také mají pravdu.

Dá se říci, že šachy mohou být vším. Láskou, radostí, užitkem a také uměním. Zkusme je tak brát.

Dalo by se říci, že o šachové hře bylo už řečeno, napsáno, vytištěno a vůbec všemi možnými prostředky sděleno prakticky vše. A kdo hodně ví by neměl prakticky prohrát.

A přesto...

... stále jsou vítězové a poražení.

Je to proto, že nestačí jen umění a znalosti, rozhoduje ještě příliš dalších vlivů – od té příslovečné kapičky štěstí až po okamžitou připravenost. I o tom všem bylo mnoho řečeno a napsáno.

Naše CD proto může být jen shrnutím to, co by začátečník měl znát, znalý by neměl opomíjet, mistr si může připomenout jak hráli jeho předchůdci a co jim přineslo nesmrtelnou slávu.

A my všichni můžeme mít potěšení z šachové hry.

Přejeme vám zábavu i užitek nad nejkrásnější a vskutku královskou hrou!

Vydavatel


klikni!
Spodní lišta
CaberTrans GsmbH Wien © 2003–2009 - kontakt